Balanserad tillväxt 10-30

 

Balanserad tillväxt

 

 

 

Ett tillväxtprogram för större företag som vill framåt

 

Vi erbjuder dig som entreprenör, ägare, VD eller chef i ett företag med 10-30 anställda en unik möjlighet att delta i ett praktiskt utformat program för företagsutveckling med fokus på tillväxt.

Hela programmet bygger på individuell anpassning till de frågeställningar och inte minst de utmaningar som företaget står inför.

"Tillväxtanalysen är en effektiv "hälsokontroll" på företagens förmåga att växa. Externa och interna tillväxtstyrkor analyseras, tillväxtbedömningar identifieras liksom styrkor och svagheter.”

 

Magnus Burvall, Syntesia

 

 
 
 
 
 

 

1. NULÄGESSCANNING

 

För att få rätt förutsättningar för fortsatt arbete med företagets tillväxt, börjar programmet med en nulägesscanning. Det innebär ett personligt möte med ägare, VD eller chef, som har ansvaret för tillväxtarbetet.

 

Hur ser företaget på tillväxt? Vad är de största hindren för tillväxt? Det är två frågeställningar som vi bryter itu lite i detta moment.

2. TILLVÄXTANALYS

- AHRÉNS RAPID GROWTH

 

Tillväxtanalysen handlar om att förstå och ta kontroll över företagets tillväxtkrafter.

 

Tillväxtanalysen Rapid Growth utförs av Magnus Burvall, Syntesia, certifierad i verktyget. Konceptet har i närmare 25 år använts i arbetet med snabbväxande företag.

Analysen återkopplas i en presentation och en rapport med rekommendationer, med utgångspunkt från de tolv tillväxtfaktorerna, samt ett förslag till åtgärdsområden.

 

3. SPEED-DATING

- MED SPECIALISTER

 

För att få full nytta av det som framkommit i tillväxtanalysen är det viktigt att direkt påbörja ett utvecklingsarbete.

 

Ett effektfullt sätt är att få kortare möten – ”speed-date” på två timmar per specialist inom sex olika nyckelområden, affärsutveckling, ekonomi och finansiering, sälj, digitalisering, kommunikation och organisations- och medarbetarutveckling.

 

Ett roligt och effektfullt sätt att få tillfälle att kräma ur proffsen på värdefull kunskap och ställa frågor inom respektive område.

4. INDIVIDUELL RÅDGIVNING

- TILLVÄXTSTÖDJANDE INSATSER

 

I den sista delen utformas ett program per företag, med konsultinsatser från Balanserad och från specialisterna.

Anpassat efter de behov som finns och det som framkommit i tillväxtanalysen och i mötena med specialisterna.

 

Det är i detta steg det verkligen börjar gå mot de insatser som ska leda företaget framåt. Rådgivningen sker vid behov och under en tidsperiod av 3 månader.

 

 

 

Är du intresserad av att veta mer?

Fyll i uppgifterna nedan, så hör vi av oss!

Smart Tillväxt -för att vår region behöver fler företag – små, stora och smarta.

Ett samverkansprojekt mellan Piteå, Skellefteå och Älvsbyn.

Copyright @ All Rights Reserved