Nyheter

Balanserad har nytt konsultuppdrag för arbete med befintligt näringsliv.

 

Balanserad har tagit hem ett uppdrag genom upphandling av Skellefteå kommun, för att arbeta med tillväxtskapande åtgärder, nu för företag inom segmentet 10-30 anställda.

 

Vi har tagit fram ett spännande och annorlunda upplägg, där allt från en mer omfattande tillväxtanalys till speed-dating med specialister ingår.

 

Vi kommer, förutom vår egen insats att ta in specialistkompetens inom olika områden, för att få både bredd och djup inom nischade områden. Allt för att möta de deltagande företagens behov och få bästa möjliga effekt.

 

Ett spännande år av tillväxtfrågor väntar!

 

Skellefteå, 2017-09-05

Magnus Orregård, Magnus Wiklund och Liselotte Bruse

 

 

Vi utökar på Balanserad!

 

Vi fortsätter på ett fungerande koncept och utökar vår styrka med ytterligare en Magnus! Från och med augusti blir Magnus Wiklund delägare och kollega till oss på Balanserad.

 

Magnus arbetar för närvarande som affärsutvecklare med startups på ABI och har lång erfarenhet inom affärsutveckling, regionalutveckling, projektfinansiering och utredningsuppdrag. Både som egen företagare och genom arbete hos ABI, IUC, Länsstyrelsen och Nutek.

 

Vi är mycket glada att Magnus valt att arbeta med oss då hans kompetens på ett ypperligt sätt kompletterar det som finns hos Balanserad. Vi ser fram emot många intressanta uppdrag tillsammans med regionens företag och organisationer tillsammans med vår nye partner.

 

Skellefteå, 2017-05-26

Magnus Orregård och Liselotte Bruse

Balanserad

TILLVÄXT

Skellefteå

 

Balanserad har vunnit upphandling!

 

Skellefteå kommun har genom projektet "Smart och hållbar tillväxt för nystartade och befintliga företag i regionen" upphandlat konsulttjänster för att utveckla befintligt näringsliv, med fokus på företag med 1 - 9 anställda.

 

Rätt snabbt hade vi bilden klar för oss kring vad vi ville offerera för typ

av konsultuppdrag till Skellefteå kommun för att bidra till att skapa tillväxt inom segmentet företag med 1- 9 anställda. Vi tror på idén och vi är glada att Näringslivskontoret i Skellefteå gör det också. Uppdraget kräver mycket arbete och engagemang och såklart ett intresse att företagen i Skellefteåregionen vill delta. Det är ett antal av de 2500 företag som idag är verksamma i segmentet som ska bidra till tillväxten. Tillsammans med oss.

 

Vi är ödmjukt stolta och uppriktigt glada att få genomföra detta uppdrag tillsammans med näringslivet i Skellefteå. Mer information och möjlighet till anmälan till programmen och inspirationsföreläsningar kan du läsa under BALANSERAD TILLVÄXT SKELLEFTEÅ.

 

Skellefteå, 2017-04-10

Magnus Orregård och Liselotte Bruse

Balanserat styrelsearbete.

 

Vi är stolta att nu kunna erbjuda dig som kund 100% kvalificerade styrelseledamöter. Nu har vi balanserat upp med ytterligare en Certifierad styrelseledamot.

 

Liselotte Bruse har kompletterat sina erfarenheter av bolagsstyrning och ledarskap med Certifiering via Styrelseakademien.

 

Företagsutveckling och styrelsearbete hänger ofta nära ihop.

Ett aktivt styrelsearbete bör fokusera på strategiska utvecklingsfrågor, som idag sällan har samma tidshorisont som man tidigare kunde sträva efter. Dagens förändringstakt påverkar de flesta branscher och konkurrensen är oftare global.

 

Både som konsulter och styrelseledamöter är vår målsättning

att bidra till att skapa framgångsrika företag. Med

utgångspunkt från ägares vision skapa förutsättningar

att gå från nuläget till önskat läge.

 

Skellefteå 2017-03-08,

Liselotte Bruse och Magnus Orregård

Vårat startup är igång!

 

Nu är jag igång med arbetet med att skapa förutsättningar för små och medelstora företag att kunna arbeta med affärsutveckling, på egen del och tillsammans med oss som konsulter.

 

De första modulerna som är under skapande är affärsplan, affärsmodell och marknadsplan.

 

Det bästa från internationella teorier och modeller kommer att anpassas, samlas och samsas med det bästa från vår egen erfarenhet och materialbank.

 

Ett otroligt spännande arbete som jag ofta går in i flowläge av.

 

 

Liselotte Bruse, februari 2017

 

Nu tar vi nästa steg.

 

Efter ett intensivt första år med många spännande uppdrag och mycket arbete, har vi nu valt att fördubbla resurserna på Balanserad. Liselotte Bruse kommer att gå in som delägare och heltidsanställd från den 1 februari. Hon kommer senast från tjänsten som Chef för Informationsenheten vid Skellefteå kommun.

 

"Det känns otroligt spännande att ta nästa kliv tillbaka till näringslivet och tackla nya utmaningar som egenföretagare. Nu skapas möjligheter att arbeta som affärsutvecklare, med de frågor som jag brinner starkt för. Förändringsprocesser och lönsamhetsfrågor är två områden som jag alltid tycks landa i. Kanske för att det finns så stora möjligheter att skapa konkreta resultat. Både på kort och lång sikt.

 

Jag kommer också att arbeta med att driva vidare den startupidé som vi började utveckla under vårt utlandsarbete förra året."

 

Skellefteå, 2017-01-22

Liselotte Bruse

 

 

Läs mer om mig på Linkedin.

 

 

Att våga ge utveckling tid.

 

För att få tid till arbete med Balanserads strategi och utvecklingsfrågor, valde vi att åka hela familjen till Koh Lanta under 1,5 månad under våren 2016. Arbete för oss och skolgång för barnen.

En fantastisk upplevelse rakt igenom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid för reflektion, rekreation och arbete i en inspirerande, om än något för varm miljö...

 

 

 

 

Balanserad tillväxt.

 

Efter fem intressanta och väldigt lärorika år på Arctic Business Incubator, ABI, tar jag nu steget att starta upp egen verksamhet, Balanserad företagsutveckling.

Inledningsvis kommer jag att fokusera på två tillväxtskapande områden, företagsutveckling och ägarskiften.

 

"Samma motiv som fick mig att lämna revisionsbranschen driver mig vidare.

Målet är att hitta nya vägar för att skapa tillväxt i det lokala näringslivet"

 

Magnus Orregård, grundare av Balanserad.

Skellefteå, 2016-01-02

 

 

 

Läs mer om mig på Linkedin.

 

 

Copyright @ All Rights Reserved