Tjänster

Tjänster

 

Balanserad företagsutveckling är din partner i förändring.

Oavsett om det gäller ett inledande uppstartsskede, utveckling av verksamhet,

handlar om produktutveckling eller om det är aktuellt med avveckling och ägarskifte.

Vår kompetens spänner över ett företags hela livscykel.

 

Våra erbjudande riktar sig främst mot entreprenörsdrivna företag, men också mot större företag och organisationer. Uppdragen kan vara både korta och mer omfattande.

 

Kontakta oss för att diskutera vidare med vad just du och ditt företag har behov av. Vi skräddarsyr en lösning för dig.

Företagsutveckling

 

Det är en stor utmaning att vara entreprenör. Ur många perspektiv. Ansvarsmässigt, ekonomiskt, men också gällande utmaningen att växa och komma in i en ny roll som VD eller chef. Det är en erfarenhet vi har med oss från åren inom revisions- och redovisningsyrket, då vi mött många olika företag i lika många branscher.

 

Ytterligare en aspekt som försvårar och gör många branscher mer oförutsägbara och komplexa är det faktum att allt händer snabbare idag. Digitaliseringens möjligheter, men också ibland hot mot en mer traditionell verksamhet komplicerar ytterligare för dig som företagare. Bredden av kunskap som krävs är större, samtidigt som vissa områden förenklats och uppgifter som tidigare bara professionella aktörer hanterade, kan du nu göra själv.

 

Som rådgivare handlar det för oss på Balanserad om att erbjuda en komplett rådgivningstjänst. Den spänner över allt från entreprenörens egen ledarskapsutveckling, personalfrågor, behovet av att analysera och utveckla affären, produktion och produktutveckling till förmågan att göra ekonomiska analyser och fatta rätt beslut. Såväl gällande strategier som operativa planer.

 

"Vi fokuserar inte bara på företaget och dess utveckling,

utan också på att det finns en balans

mellan företagets och företagarens behov."

 

Vi arbetar nu med att utveckla företagsutvecklingsmetoder som strävar mot bra kostnadseffektiva lösningar för dig som kund. Utvecklingen av dessa tjänster kommer vi att göra i sann startup-anda. Det vill säga - tillsammans med våra potentiella kunder.

Företagsförsäljning

 

Företagsförmedlingstjänster levereras i samarbete med Value & Friends, Swedbank Företagsförmedling och Kommersiella fastigheter.

 

2016 har varit ett riktigt framgångsrikt år med ett femtontal lyckade företagsförsäljningar. Nu siktar vi på att växa ytterligare 2017.

 

Som ett led i detta har vi även utökat resurserna vad gäller fastighetsförmedling genom ett samarbete med Annica Åslund Olsén, fastighetsmäklare i Umeå.

 

Intresserad?

 

Har du tankar på att sälja eller köpa ett befintligt, inarbetat bolag?

Läs mer vilka bolag som finns till försäljning

på Swedbank Företagsförmedling och kommersiella fastigheter.

Finansiering

 

Det finns flera alternativa vägar att finansiera nya produkter eller tillväxt. Vi har lång erfarenhet och god kännedom om de aktörer som kan bidra till just din finansieringslösning.

 

De flesta tänker direkt på banklån, men det är inte det enda sättet att ordna finansiering på. Beroende på vad ditt företag har för behov kan vi ge råd om möjligheter att finansiera via stöd/bidrag, via sk mjuka och hårda lån och genom att tillskjuta ägarkapital. Vi har kontakterna och kan stötta dig i arbetet runt finansiering.

 

Affärsmodell

Organisationsutveckling

Tillväxtstrategi

Lönsamhetsanalys

Styrelsearbete

Nytt marknadsutrymme

Visuell kommunikation

Digitalisering

Förändra marknadsgränserna

Skapa blå oceaner

Strategisk prissättning

Värdeinnovation

Nulägesanalys

Affärsplan

Affärsidé

Vision

Värdegrund

Säljstrategi

Mötesmetodik

Personlig effektivitet

Internkommunikation

Startupmetodik

Styrelsearbete

Utveckling av strategier

Ekonomistyrning

Finansieringsfrågor

Ägar- och styrelsefrågor

Ledarskap

Personalutveckling

Motivationsfaktorer

Chefsskapet

Värdeerbjudande

Kundsegmentering

Produktutveckling

Kassaflödesanalys

Nyckeltalsanalyser

Likviditetsbudget

Produktportfölj

Lean

Kundfokus

Kanalval

Presentationsteknik

Rekrytering

Förhandling

Personlighetstyper

Pitchning - NABC

Lärstilar

Struktur

Agil process

Processeffektivitet

Resurseffektivitet

Kundupplevelse

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsplan

Varumärkesarbete

Grupputveckling

Kommunikativt ledarskap

Budgetering

Processkartläggning

Servicedesign

Organisationsstruktur

Omvärldsanalys

Företagsförsäljning

Företagsvärdering

Ledningssystem

Affärssystem

Ledningsgruppen

Marknadsstrategi

Marknadsplan

Sales funnel

Strategikartor

Coachning

Analysverktyg

Sociala medier

Varumärkesskydd

Marknadsstrategi

Strategikarta

Branschanalys

Business roadtest

Business model canvas

Dupont-analys

Skatteregler

3:12-reglerna

Aktiebolagslagen

Vinstdisposition

Due dilligence

Prissättningsstrategi

Sekretessavtal

Kompanjonavtal

Design

Projektledning

Konkurrentanalys

Bidragsfinansiering

Affärsänglar

Riskkapital

Copyright @ All Rights Reserved