Balanserad tillväxt 1-9

 

Balanserad tillväxt

 

 

 

 

Vi erbjuder dig som entreprenör, ägare, VD eller chef i ett företag med 1-9 anställda en unik möjlighet att delta i ett praktiskt utformat program för företagsutveckling med fokus på tillväxt. Programmet kommer att ge ert företag konkreta resultat i enighet med era affärsmål.

 

Till skillnad från en traditionell kurs i affärsutveckling får du i detta program tillfälle att konkret arbeta med företagets utvecklingsfrågor. I grupper om sju företag i varje, skapar vi förutsättningar för tillväxt inom vart och ett av företagen. När du är klar med programmet har ert företag en konkret utvecklingsstrategi och actionplan framåt.

 

Allt enligt en väl beprövad metod som vi vidareutvecklat från våra erfarenheter av startup och affärsutveckling i kombination med internationella affärsutvecklingsmetoder.

Programmet indelas i tre halvdagarspass med visst förberedelsearbete mellan passen, samt två kortare

uppföljningstillfällen. Passen varvas mellan föreläsning, workshops och eget arbete.

 

I varje program kommer det att vara sju företag som deltar.

 

När du har avslutat programmet har ditt företag en tydlig, strukturerad och målinriktad plan framåt.

 

Hela planen blir paketerad i vår mall för affärsplan. Färdig att presentera för personal eller andra intressenter.

Ditt företag kommer att ha klart;

 

- En ny eller reviderad VISION OCH AFFÄRSIDÉ

- Företagets AFFÄRSMODELL

- En AFFÄRSPLAN för ett år framåt

- MÅL OCH AKTIVITETER för fortsatt arbete mot det uppsatta målet

- En STRUKTURERAD PROCESS OCH MALLAR för företagets egna fortsatta arbete för kommande år

Programtillfällen;

 

Alternativ 1

datum 13/3, 20/3, 27/3, tisdagar

tid 13,00 - 17,00

+ två uppföljningstillfällen á 2timmar.

 

Alternativ 2

datum 13/4, 20/4, 27/4, fredagar

tid 8,30 - 12,30

+ två uppföljningstillfällen á 2 timmar.

 

Du betalar endast en kostnad på 5000 kr exkl. moms, för hela programmet (5 tillfällen).

Det går alldeles utmärkt att ni kommer två från företaget och det kostar inte något extra.

 

Anmäl dig här;

 
 
 
 
Alternativ 1, 13/3, 20/3, 27/3, tisdagar 13,00 - 17,00
Alternativ 2, 13/4, 20/4, 27/4, fredagar 8,30 -12,30
Kan inte dessa datum, men är intresserad.
 
 

 

Del 1

INTRODUKTION OCH NULÄGESANALYS

 

Vi kommer att arbeta med utgångspunkt från Balanserads modell för nulägesanalys. Deltagarna arbetar med utgångspunkt från sitt företag för att ta fram ett aktuellt nuläge som vi kommer att ha som grund i det fortsatta arbetet.

 

Del 2

VISION, MÅL OCH AFFÄRSMODELLEN

 

Vi går igenom vikten av att ha en tydlig bild av vart företaget är på väg. Deltagarna kommer att använda vår metod för att sammanställa eller utarbeta vision och långsiktiga mål. Vi kommer också att ägna en stor del av tiden till att fundera kring hur bolaget idag och i framtiden skapar attraktiva erbjudanden till kunderna, så företaget därigenom blir lönsamt.

 

Del 3

AFFÄRSPLANEN

 

I detta pass knyter vi ihop de tidigare insikterna från nuläget och det önskade läget och bygger en plan framåt för företaget. Både i form av en affärsplan och en konkret actionplan. Allt för att företaget ska få rätt förutsättningar för att gå i mål.

 

Del 4

UPPFÖLJNING

 

Som de flesta vet, så är det svårt att fullfölja om man inte följer upp. Därför är detta pass, som är uppdelat i två tillfällen oerhört viktigt för att säkerställa att arbetet går framåt och i rätt riktning . Eventuella justeringar i affärs- och actionplanen gör vi också vid dessa tillfällen.

"Är mitt företag rätt för programmet?"

 

Om ditt företag verkar inom Skellefteåregionen, har 1 - 9 anställda och har ambitioner på att växa, öka lönsamheten eller utveckla och förändra verksamheten - ja, då är detta en bra och väldigt billig möjlighet att få en skjuts framåt genom att delta i programmet.

 

Jag tror att ditt deltagande kommer att ge dig en hel del nya perspektiv och tankar, bara genom att få input utifrån - både från oss processledare, men framförallt från de övriga entreprenörerna som deltar. Programmet är utformat så att du kommer att ha en konkret handlingsplan framåt . Som vi skriver på vår hemsida - vårt främsta mål är att du som företagare går i mål.

Vi kommer att stötta dig och ditt företag så det går mot förändring genom handling!

 

Liselotte Bruse, processledare Balanserad tillväxt Skellefteå

Smart Tillväxt -för att vår region behöver fler företag – små, stora och smarta.

Ett samverkansprojekt mellan Piteå, Skellefteå och Älvsbyn.

Copyright @ All Rights Reserved