Hem

Om balanserad.

 

Företagsutveckling är stort. Viktigt. Svårt.

Men avgörande för ett företags tillväxt och lönsamhet.

 

Vi levererar anpassade tjänster och standardiserade modeller och verktyg för små och medelstora företag. Förenklat och anpassat till kundens behov, alltid med utgångsläge från ett helhetsperspektiv. Vi levererar konsulttjänster som täcker företagets affärsutvecklingsbehov. Både själva och genom starka partnerskap med specialister inom olika områden.

 

Vårt viktigaste mål är att säkerställa att du som kund går i mål.

Allt annat är obalanserat.

Från idé och utveckling till exit

 

Vi är din partner i förändring.

Kontakta oss för att veta mer.

 

Tjänsteområden.

 

 

Branschutveckling

 

Regionalt utvecklingsarbete är viktigt för att med samlad kraft utveckla regionens styrkor, hitta vägar för att knyta samman olika aktörer, både inom det offentliga, statliga och entreprenöriella. Vi arbetar som projektledare, projetkutvärderare och utredare inom ett antal utvecklings-uppdrag i regionen.

 

Branschutvecklingstjänster levereras ofta i samarbete med Regionakademien.

Företagsutveckling

 

Företagsutveckling handlar i det stora om tillväxt och lönsamhet. Både på kort och lång sikt. Att finlira med detaljer och sätta fungerande rutiner som minskar fokus på att släcka bränder, kan vara det lilla. Som ändå gör stor skillnad.

 

Vårt uppdrag handlar ofta om att lyfta fram andra aspekter än de invanda och kända. Att skapa förutsättningar som kan ge dig som kund verkliga och mätbara resultat.

Finansiering

 

Det finns flera alternativa vägar att finansiera nya produkter eller tillväxt.

 

Vi har lång erfarenhet och god kännedom om de aktörer som kan bidra till just din finansieringslösning, och har kunskap kring såväl bidrag, lån som riskkapital.

 

Vi samarbetar balanserat.

 

 

Copyright @ All Rights Reserved